Bakgrunn
 Filtakleen har siden 1979 produsert pro-aktive vedlikeholds utstyr for lette og tunge kjøretøy samt til maskiner
 og utstyr. Filtakleen by-pass oljefiltreringssystem er en amerikansk oppfinnelse som i mer enn 10år har vært 
 produsert i England. Filterhusene er produsert og lakkert i henhold til kvalitetsnorm QA BS5750. Filtakleen har
 siden 1997 levert filtreringsutstyr til det Kanadiske forsvaret, og har fått NATO lagernummer. Filtrene leveres for
 montering på alle typer forbrenningsmotorer, eks. personbilsmotorer, stasjonære eller mobile motorer, aggregater
 og kompressorer samt, mellomstore motorer som til eks. lastebiler, busser, mobilkraner og anleggsmaskiner til
 store motorer i slepebåter, mindre passasjerbåter, gruvemaskiner, diesellokomotiv etc. Filtakleen leverer også et
 komplett oljefiltrerings program for rensing av hydraulikkolje, gearolje, trafoolje og drivstoff.
Funksjonsprinsippet
 Filtakleen filter er et kompletterende oljefilter som monteres på en by-pass sløyfe, og som effektivt fanger opp
 forurensninger og alt vann i oljen, slik at oljens smøreevne forlenges til en nesten ubegrenset tid, samtidig som
 motor
slitasje minimaliseres. Motorens levetid økes betraktelig, noe som gir betydelig forbedret driftsøkonomi.
.
 
             Spillolje mengden reduseres med over 80%    dermed bidrar man til et bedre miljø
     Oljeteknikk,  Telefon 92087677  Faks 62416689,  E-post oljefilter@epost.no
   Copyright 2003-2004 © Oljeteknikk   Webdesign  DochTec