Bakgrunn
 

 Filmax filter har vært produsert siden 1978, og produseres  i USA hvor de har patent på en avansert
 oljefiltreringsteknologi som tillater å produsere det beste filtreringsutstyret for industrien. Deres pro-aktive
 vedlikeholds produkter
er industrilederen i anvendelse for fjerning av partikler og vann fra forurenset olje i
 større anlegg,  motorer, aggregater, maskiner, hydraulisk utstyr og drivstoff.

.
Funksjonsprinsippet
.

 Filmax filtreringssystem er utformet spesielt for by-pass filtrering. Alle Filmax filtreringssystemer kommer med
 automatisk høy/lav trykk avstengning, for økt  sikkerhet. Systemet stenger automatisk om trykket faller under
 en lavgrense, dvs. en brutt slange, eller om filterdelen blir tilstoppet og høytrykkgrensen  nåes. Alle elektriske
 filtreringssystemer er tilgjengelig i 3 fase om påkrevd. Hvis strøm ikke er tilgjengelig, kan enheten utstyres med
 luft eller forbrenningsmotor, alle Filmax filterenheter kan også drives av både høyt og lavt arbeidstrykk som
 er i oljestrømmen til systemet som skal renses. Nøkkelen til et vellykket og effektivt filtreringsprogram er
 produktdesign og service vennlighet. Filmax`s LTC filtreringsenheter er  produsert for å være
 brukervennlige og motstå ekstreme værforhold.

.
     Oljeteknikk,  Telefon 92087677  Faks 62416689,  E-post oljefilter@epost.no
   Copyright 2003-2004 © Oljeteknikk   Webdesign  DochTec